Downloaden INTELEC Software UPDATES

Regelmatig worden updates uitgebracht en middels een geldig abonnement kunt u deze downloaden vanaf deze pagina. Indien de programmatuur juist is geinstalleerd, heeft u na het downloaden de meest actuele programmatuur inclusief de databases. Alle licentiehouders met een geldig abonnement worden per E-mail op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en aanvullingen.

Download page

Aansprakelijkheid

INTELEC kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, welke voortvloeid uit het onjuiste gebruik van de INTELEC programmatuur of door onjuiste interpretaties van de rekenresultaten van deze programmatuur.


support@intelec.nl