Versie 6.3A (januari 2023)

SaaS : INTELEC (Wnet64.exe, dual mode) can be started in any HTML5 webbrowser as SaaS; read remark 11

INTELEC Service : the <PauseStart> delay is implemented in ISservice.exe before creating the process read remark 2+12; new button SC

Windows Server 20xx : detailed instructions for installing on Windows Server 20xx (xx=16 or later)

Debtor ID : the Debtor number is now visible in dialog License / version for eXpress

PV buttons : nieuwe buttons PV + Sec + ingave DC/AC ratio + PV omvormer rendement [%] in de dialogen database manager en database  (trafos)

PV database : voeg nieuwe PV omvormers toe direct in de installatie of aan de specifieke database manager Trafo's / UPS / PV + scan databases

PV omvormer : nieuw selectie voor aansluiten à PV omvormer in de Verdeler Manager + button w = PV wizard; lees note 4 voor PV project voorbeelden; zie opmerking 10

PV omvormer + DC : invoeren van de totale DC installaties achter PV omvormers : open de Verdeler Manager en kies aansluiten à PV omvormer etc...

PV wizard : generate arrays of PV solar panels on distributors behind the PV inverter with the PV wizard > tevens in rechtermuis menu

PV symbool : de weergave van symbool 061405S voor PV omvormers is aangepast (gespiegeld); zie  PV data methode 2

PV dialoog : aangepaste layout PV dialoog met nieuwe data : Pres + Uf + effic + dc/ac + GLT + Wp + kWp + LE + IN + Aftakking; zie alle opmerkingen

PV solar panels : toegevoegd in dialoog aansluiten Vermogen / Supply : Supply > PV solar panels'; tevens nieuw symbool PV solar panels (15) + button S

PV Manager : nieuw dialoog en toolbar button voor de PV Manager met alle details van de ingevoerde PV supplies > tevens in rechtermuis menu

Wp dialoog : invoer / edit  Watt piek waarden voor PV installaties (data=overzicht + edit)

Overbelasting : nieuwe kolom ov% in de Power Supply Manager voor de maximale overbelasting [%] voor UPS en PV

vermogens-lijst : nieuwe entry opgenomen in de vermogens-lijst : symbool PV solar panels; zie opmerking 4 + correctie edit list

fouten : uitbreiding dialoog overzicht fouten in de installatie voor onjuiste PV configuraties

extra reductie Fer : toepassen van extra reductiefactor Fer conform 52.B.5; gewijzigde kolommen 36+90 voor de export + import csv

Kabel Manager : de Kabel Manager is uitgebreid met kolommen A + Fer conform 52.B.5; deactiveer de Cpr (button Cpr actief niet ingedrukt=inactive=0) : read opmerking 2

Internet + timeout : check internet correction (proxy) and raised timeout for eXpress to 30 minutes (not registered)

Hoofdmenu : correctie invoer nieuwe installatie via de Projecten Manager in het Hoofdmenu (draw MS+V01)

Selectivity : correctie weergave Analyse Selectiviteit (index aangepast)

Power : geef het Trafo / UPS / PV vermogen [kVA] in tot 2 decimalen nauwkeurig en zichtbaar op de diverse overzichten tot 1 decimaal (afgerond)

Fasen : directe check en wijzigen van de voedingskabel naar de Trafo / UPS / PV i.v.m. de fasen > 1F+N; ook na vervangen van de Trafo / UPS / PV

Trafo's : alle teksten "transformator(en)" zijn vervangen door "trafo('s)" (ivm ruimte dialogen); breedte dialoog User Instellingen is aangepast

Do+ :  in- en uitschakelen van de bevestiging voor verhogen van de nominale waarden IN en de Doorsneden Do+

Scan : scan databases  + auto update : lees remark 4; correctie wijzigen fabrikant Trafo / UPS / PV

GLT : de GLT wordt op 3 decimalen nauwkeurig weergegeven; zie opmerking 10; weergave va de GLTs op de overzichten : V, Pve  en PS

Vermogens : de vermogens (P,Q,S) worden in de PV Manager en Power Supply Manager op 3 decimalen nauwkeurig weergegeven

Bugs+correcties :correctie Verlies [%], correctie Selectiviteit (index); correctie invoer installation; correctie resultaten (PV:sdc=0); correctie weergave kolom Fas voor Pxx; correctie A(k) (min=4); zie notepad